آنتونیو کوستا

  • ریاست یک مجارستانی یوروستیز

    پس لرزه های انتخابات پارلمان اروپا

    ریاست یک مجارستانی یوروستیز

    از روز دوشنبه (اول ژوئیه ۲۰۲۴ – ۱۱ تیر ۱۴۰۳)، سکان هدایت و رهبری اتحادیه اروپا در دستان ویکتور اوربان، سیاستمدار کهنه‌کار ۶۱ ساله مجاری قرار گرفت که در نزد اعضای پارلمان و چندین کشور عضو این نهاد با عوامل نگران کننده ای همچون: بدگمانی نسبت به سیاست‌های یکپارچه اروپایی، مواضع تند ضددموکراتیک و روابط نزدیک با مقامات کرملین، شناخته شده است. نخست وزیر ملی – راست گرای مجارستان، اولین رئیس دوره ای ریاست شورای اتحادیه اروپاست که به طور علنی به نهادهای اتحادیه اروپا حمله و آنها را تحقیر کرده است.