آیت الله عاملی

  • امام جمعه شجاعی که حرف دل مردم را زد

    امام جمعه شجاعی که حرف دل مردم را زد

    آیت الله عاملی با اشاره به ثبت نام‌ شهروندان برای دریافت خودرو با تاکید بر اینکه ماشین بی‌کیفیت را جز انسان مضطر خریداری نمی‌کند، به هموطنان توصیه کرد اگر برای پیشرفت کشور غیرت و تعصب دارند که حتماً دارند و اگر اضطرار ندارند ثبت نام نکنند.