ازدواج مذهبی

  • یارانه ازدواج

    یارانه ازدواج

    یک حزب سیاسی با هدف تقویت بنیان خانواده، خواستار اعطای یارانه ازدواج از سوی دولت به پیوندهای سنتی و مذهبی شد که در کلیساهای این کشور به ثبت می رسند.