اطلاعات سامانه سجام

  • پرداخت سود ۹۰ شرکت از طریق سجام

    پرداخت سود ۹۰ شرکت از طریق سجام

    شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: با پرداخت سود سهام ۱۳ شرکت در هفته نخست مرداد ماه تعداد سودهای پرداختی از طریق اطلاعات سامانه سجام از ابتدای امسال به رقم ۹۰ شرکت رسید.