اوفک

  • اقتصاد ایران را گروگان خزانه داری آمریکا کردند

    اقتصاد ایران را گروگان خزانه داری آمریکا کردند

    یک اقتصاددان معتقد است که نمی‌شود بگوییم تحریم‌ها را لغو کرده‌ایم، ولی دولت‌ها و موسسات خارجی برای هر نوع همکاری و مراوده اقتصادی با ایران، مجبور به اخذ مجوزهای موردی باشند. این یعنی اقتصاد ایران و روابط اقتصادی کشور گروگان کارشناسان خزانه‌داری آمریکا هستند و دوباره اقتصاد ایران آچمز آنها است.