بازار فرابورس

  • بازار فرابورس چیست؟

    بازار فرابورس چیست؟

    فرابورس یا همان OTC از بازارهای زیرنظر سازمان بورس و اوراق بهادار است که در سال ۱۳۸۷ برای اولین بار فعالیت خود را به‌طور رسمی آغاز کرد. این بازار نسبت به بورس مزایای متعددی دارد. در این مقاله بازار فرابورس را به‌طور کامل و با زبانی ساده بررسی خواهیم کرد.

  • طرح ویژه بانک ملی ایران برای مسکن اقشار کم درآمد

    طرح ویژه بانک ملی ایران برای مسکن اقشار کم درآمد

    بانک ملی ایران با هدف تامین مسکن عموم مردم به ویژه اقشار کم درآمد جامعه، افزایش قدرت انتخاب مشتریان و تنوع در ارائه خدمات بانکی، حساب سپرده سرمایه گذاری خاص گواهی مسکن را ایجاد کرده است.