تجاری شدن یک حساب

  • کدام واریزها باعث تجاری شدن یک حساب نمی‌شود؟

    کدام واریزها باعث تجاری شدن یک حساب نمی‌شود؟

    رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ضمن تشریح طرح تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری تاکید کرد که هر حسابی با بیش از ۱۰۰ تراکنش و مبلغ ۳۵ میلیون تومان، تجاری نیست و همه تراکنش‌های آن مشمول مالیات نخواهد بود و نوع واریزی‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.