تحریم مالی

  • بن بست جدی در مذاکرات وین

    روزنامه نیویورک تایمز/

    بن بست جدی در مذاکرات وین

    روزنامه «نیویورک تایمز» در گزارش خود اعتراف کرد دولت آمریکا اگرچه توافق هسته ای ۲۰۱۵ را هم خطرناک می بیند اما بازگشت به برجام را در چارچوب این راهبرد انجام می دهد که با ایجاد اعتمادجهانی به ایالات متحده با جلب حمایت های بین المللی علیه ایران زمینه را برای امضای توافقی طولانی تر و محکمتر آماده کند.