جلیل جلالی‌فر، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسیه