دانشجویان علوم پایه

  • دام کاخ سفید برای نخبگان چینی

    دام کاخ سفید برای نخبگان چینی

    ایالات متحده سابقه طولانی در پذیرش دانشمندان بسیار ماهر و نخبگان دیگر کشورها دارد؛ حال اندیشکده آمریکایی توصیه کرده است واشنگتن برای شکست نخوردن در رقابت جهانی با پکن باید فرار مغزها از چین را تقویت و نخبه های این کشور را جذب کند.