سازمان آشپزخانه مرکزی جهان

  • اسرائیل، متوهمِ بازنده

    اسرائیل، متوهمِ بازنده

    جنگ اسرائیل در غزه، بیش از ۳۳ هزار نفر را کشت که بیشترشان زنان و کودکان بودند. اسرائیل می گوید که دو هدف اصلی اش آزادی ۱۳۰ گروگان باقیمانده و انهدام گروه پیکارجوی حماس است، هدفی که منتقدان می گویند بیش از حد جاه طلبانه و ناممکن است.