سیاست‌های تامین مسکن

  • مستاجران قربانی وعده فراموش شده دولت برای تامین مسکن هستند

    مستاجران قربانی وعده فراموش شده دولت برای تامین مسکن هستند

    عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به عدم اجرای قوانین جهش تولید مسکن و جوانی جمعیت و حمایت از خانواده توسط وزارت راه و شهرسازی که به مشکل تامین مسکن به ویژه برای مستاجران که اغلب از اقشار کم درآمد جامعه هستند منتهی شده است از عدم پایبندی دولت به وعده انتخاباتی خود در این حوزه و سیاست‌های تامین مسکن انتقاد کرد.