شرط های ایران برای مذاکرات هسته ای

  • شرط های ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته ای چیست؟

    شرط های ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته ای چیست؟

    دولت ایران با رویکردی جدید در چارچوب اجرای قانون اقدامات راهبردی برای لغو تحریم ها وارد مذاکره خواهد شد و این کشور به طور آشکار اعلام کرده است که طبق دستور العمل های غربی و آمریکا به مذاکره وارد نخواهد شد و مذاکره صرفا باید به احیای توافق هسته ای محدود باشد و ارتباطی با دیگر مسائل نداشته باشد و اموال بلوکه شده ایران آزاد شود.