صادرات جهانی گندم

  • آغاز جنگ جهانی گندم

    آغاز جنگ جهانی گندم

    روسیه و اوکراین روی هم رفته تقریباً یک سوم صادرات جهانی گندم را تأمین می‌کنند؛ فائو اعلام کرده است این جنگ وضعیت گندم جهان را بهم ریخته تا جایی که چشم اندازی برای بهبود آن نیست.

  • پیش‌بینی بانک جهانی از افزایش رکود، تورم و فقر در سال ۲۰۲۲

    پیش‌بینی بانک جهانی از افزایش رکود، تورم و فقر در سال ۲۰۲۲

    بانک جهانی با انتشار گزارشی در خصوص تبعات حمله نظامی روسیه به اوکراین پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه اروپا و آسیای مرکزی(ECM) در سال ۲۰۲۲ به طور متوسط حدود ۴.۱ درصد کاهش خواهد یافت که دو برابر بیش از تبعات رکود حاصل از همه‌گیری ویروس کرونا در این منطقه خواهد بود.