فرار مغزها

  • امضاهایی که دیگر طلایی نیستند!

    امضاهایی که دیگر طلایی نیستند!

    شکل‌گیری یک سیستم بوروکراتیک در هم تنیده در فضای اداری کشور و در عین حال امضاهای طلایی، سبب ایجاد مانع جدی برای کسب و کارها شده بود؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه اقدامات خود برای تسهیل شرایط صدور مجوزها، اقدام به حذف رانت ویژه‌ در تعیین صلاحیت حسابداران رسمی کرده است.

  • دام کاخ سفید برای نخبگان چینی

    دام کاخ سفید برای نخبگان چینی

    ایالات متحده سابقه طولانی در پذیرش دانشمندان بسیار ماهر و نخبگان دیگر کشورها دارد؛ حال اندیشکده آمریکایی توصیه کرده است واشنگتن برای شکست نخوردن در رقابت جهانی با پکن باید فرار مغزها از چین را تقویت و نخبه های این کشور را جذب کند.