فرداد امیراسکندری

  • آیا «گره کور» صندوق توسعه ملی باز می‌شود؟

    آیا «گره کور» صندوق توسعه ملی باز می‌شود؟

    اواخر اردیبهشت ماه سال جاری بود که صندوق توسعه ملی ایران به واسطه مطالبات لاوصولش از دولت، در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و بعضا خارجی قرار و حتی «قلکی خالی» لقب گرفت که منابع‌ ‌اش از سوی دولت‌ها، صرف هزینه‌های جاری شده و شاید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی دچار شود.