قطار باری روسیه

  • قطار باری روسیه برای اولین بار وارد خاک ایران شد

    قطار باری روسیه برای اولین بار وارد خاک ایران شد

    وزیر راه و شهرسازی گفت: قطار باری روسیه به مقصد هند، از مسکو با پیمایش بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ کیلومتر به مرز ایران رسیده و حامل ۳۹ کانتینر بار است که برای اولین بار از روسیه وارد خاک ایران می‌شود، در بندر شهید رجایی توقف می‌کند و بار آن توسط دریا به هند صادر خواهد شد.