محاسبه مالیات و عوارض مودیان بر اساس میزان فروش سالانه و ترکیب اقلام خریداری شده خواهد بود