محمدرضا احمدی سنگری نماینده مردم رشت و خمام و عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی