مدل I-HOPE

  • امضای هفتمین قرارداد با مدل I-HOPE توسط صندوق توسعه ملی

    امضای هفتمین قرارداد با مدل I-HOPE توسط صندوق توسعه ملی

    رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از امضای هفتمین قرارداد با مدل I-HOPE توسط این صندوق خبر داد و گفت: طبق این قرارداد یک نیروگاه برای فولاد خوزستان تاسیس خواهد شد و باید با فروش محصول، سود مشارکت صندوق توسعه ملی که حدود 11 درصد خواهد بود که از طریق فروش محصول تامین می‌شود.

  • برنامه جدید صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری اعلام شد

    برنامه جدید صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری اعلام شد

    رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ضمن رونمایی از مدل I-HOPE گفت: بر اساس این طرح، صندوق توسعه ملی 650 میلیون دلار در طرح‌های نیروگاهی، 1.8 میلیارد دلار در طرح شیرین‌سازی آب، 3 میلیارد دلار در طرح‌های پتروشیمی و 18 میلیارد دلار در طرح‌های نفت و گاز مشارکت خواهد کرد. این اعتقاد در صندوق توسعه ملی وجود دارد که پول نفت باید سرمایه‌گذاری و بودجه کشور از محل سود این سرمایه‌گذاری تامین شود. اگر این موضوع از ابتدای فعالیت صندوق محقق می‌شد، درحال حاضر یک صندوق 500 میلیارد دلاری داشتیم.