مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو