مقررات ضدپولشویی

  • تشدید محدودیت‌ها برای رمرزارزها

    تشدید محدودیت‌ها برای رمرزارزها

    مدیران برخی از بانک ها و موسسات مالی بزرگ در آمریکا تاکید دارند دولت باید فعالیت کریپتوکارنسی ها و دارایی‌های دیجیتال را ممنوع کند یا آنکه قوانین ضد پولشویی را مانند موسسات مالی سنتی بر آن ها اعمال نماید.