موسی غضنفر آبادی

  • شروط توافق مذاکرات وین

    شروط توافق مذاکرات وین

    رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تاکید مجلس شورای اسلامی بر این است که باید راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها اتفاق بیفتد و بعد از آن ما باید به تعهدات خود بازگردیم.