نزول

  • حتی یک عقد مشارکت واقعی در بانک‌های کشور وجود ندارد

    حتی یک عقد مشارکت واقعی در بانک‌های کشور وجود ندارد

    با ضرس قاطع عرض می‌کنم که در هیچیک از بانک‌های کشور عقد مشارکت واقعی مورد استناد وجودندارد و فقط وام های بی حاصل و مخرب داده شده است. من در اینجا اعلان می کنم که هر فردی توانست حتی یک عقد مشارکت واقعی در خصوص سهم سود بانک و سهم سود سپرده گذار پیدا کند به او به عنوان جایزه یک سکه طلای امامی به وی بدهم.