نظام سلامت

  • بازی سایت چسبیده به حسن روحانی، برای غلط معرفی کردن سیاست درست!

    بازی سایت چسبیده به حسن روحانی، برای غلط معرفی کردن سیاست درست!

    سایت انتخاب اخیرا طی گزارشی به حذف دلار ۴۲۰۰ دارو پرداخته و مدعی شده است که با این کار قیمت داروهای کاملا وارداتی که قبلا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند ۵۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد. در ادامه نیز ادعا کرده است که مواد اولیه دارو که قبلا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند ۵ برابر افزایش قیمت را تجربه می‌کنند.