وزارت کرونا

  • تشکیل وزارت کرونا

    تشکیل وزارت کرونا

    از آنجا که دولت، وزارت بهداشت و صدا و سیما کاری غیر از تحمیل پروتکل های متناقض و مضحک بر مردم ندارند، بهتر است یک وزارتخانه به اسم "وزارتخانه کرونا" با بودجه صدها هزار میلیاردی تشکیل دهند.