اصلاح اقتصادی

  • افزایش امید به رشد اقتصادی عراق

    افزایش امید به رشد اقتصادی عراق

    بهبود شاخص عملکرد اقتصاد عراق و افزایش سطح در آمدهای این کشور از آغاز سال جاری میلادی سبب شده است که کارشناسان نسبت به آینده اقتصادی عراق خوش بین باشند زیرا ذخائر ارزی بیش از ۷۰ میلیارد دلاری بغداد فرصتی برای اصلاح اقتصاد است.