اولویت بندی

  • آقایان شرم کنید و کمتر دروغ بگویید!

    آقایان شرم کنید و کمتر دروغ بگویید!

    برخلاف ادعای «منوچهر منطقی» معاون وزارت صمت که می گوید حذف شدگان از قرعه کشی اولویت بندی خودروی وارداتی با ۱۲۴ تماس بگیرند، اما همین سامانه وزارت صمت حذف شدگان را به سازمان حمایت از مصرف کننده حواله می دهد.