برابری قدرت خرید (PPP)

  • روزهای خوش برای بریکس

    روزهای خوش برای بریکس

    طبق گزارش رسانه ها تجارت داخلی در گروه بریکس بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و انتظار می رود با عضویت شش کشور دیگر در ژانویه ۲۰۲۴ جایگاه جهان این گروه تقویت شود.

  • کاهش سطح عمومی رفاه در انگلیس

    کاهش سطح عمومی رفاه در انگلیس

    بانک مرکزی انگلیس ضمن اعلام هشدار در زمینه بالا بودن قیمت مواد غذایی در این کشور عنوان داشت که افزایش سرسام آور قیمت اقلام اساسی منجر به کاهش استانداردهای زندگی در انگلستان شده است.