خدیجه حق

  • کسری بودجه بزرگ دربار سعودی

    کسری بودجه بزرگ دربار سعودی

    کاهش تولید نفت سوالاتی را درباره چگونگی تامین هزینه پروژه های بزرگ ریاض از جمله شهر «نئوم» مطرح کرده است. برخی تحلیلگران ادعا می کنند حتی اگر بودجه عربستان طی دو سال آینده با کسری روبرو شود بازهم این کشور بر روی پروژه های بزرگ در چارچوب چشم انداز ۲۰۳۰ با هدف پایان دادن به وابستگی به نفت هزینه خواهد کرد.