ریشه کنی بیسوادی

  • سونامی بی سوادی در عراق

    سونامی بی سوادی در عراق

    گسترش بی سوادی تا رو پود جامعه عراق را تهدید می کند؛ درحالیکه در دهه ۱۹۸۰ بی‌سوادی در این کشور ریشه کن شده بود اما گزارش های مرکز آمار عراق اکنون نشان می دهند نسبت بی سوادی در میان افراد بالای ۱۰ سال به ۱۳ درصد رسیده است.