فیفا

  • قانون آفساید عوض شد

    بر اساس اعلام IFAB در صورتی که مرز بین کتف و بازو که به عنوان زیر بغل تعریف شده در موقعیت آفساید باشد، داور باید آن را لحاظ و آفساید اعلام کند. پیش از این طبق قوانین، از نوک انگشتان دست تا قسمت انتهایی بازو در صحنه‌های آفسایدگیری، لحاظ نمی‌شد.