مجموعه‌های غذایی

  • رقیب تازه برای راه ابریشم چین

    رقیب تازه برای راه ابریشم چین

    کارشناسان تأکید می‌کنند که گذرگاه مواد غذایی از هند به خاورمیانه در واقع برآمده از نیاز راهبردی کشورهای شورای همکاری به تضمین امنیت غذایی‌شان و نیاز هند به افزایش ارزش تولید غذایی‌اش است.