مسیار

  • نوع عربستانی ازدواج سفید هم به بازار آمد!

    نوع عربستانی ازدواج سفید هم به بازار آمد!

    افزایش نسبت دوشیزه ها، بی رغبتی جوانان به ازدواج و بالا رفتن مهریه و هزینه ازدواج و افزایش آمار طلاق از جمله دلایلی هستند که سبب گسترش ازدواج «مسیار» در عربستان سعودی شده است؛ برخی این نوع ازدواج را جنایت بزرگی علیه زنان می دانند.