نقد فیلم Nope

  • حمله موجودات فضایی به زمین

    نقد فیلم جواب منفی NOPE 2022

    حمله موجودات فضایی به زمین

    در سال 1998، در مقابل تماشاگران استودیو زمانیکه یک نمایش کمدی در حال پخش بود، یک از شخصیت های نمایش که یک شامپانزه بود، پس از اینکه با صدای بالون مبهوت شد، به چند نفر از همبازی‌های انسانی خود حمله کرده و همه را به شکل بی رحمانه ای می کشد. تنها یکی از بازیگران که کودکی آسیایی است می تواند زیر یک میز پنهان شده و نجات پیدا کند...