پلت فرمِ وارداتیِ خودروی “پژو ۲۰۰۸”

  • “ری را” خودرویِ ملی نیست / کراس اووِر ایرانی وجود ندارد

    “ری را” خودرویِ ملی نیست / کراس اووِر ایرانی وجود ندارد

    درحالی شرکت ایران خودرو چند روز پیش با سر و صدا و تبلیغاتِ فراوان از خودرویی به نامِ “ری را” با حضور وزیر صمت رونمایی کرده و آنرا اولین کراس اوور ایرانی و خودرویی “ملی” نامید؛ که بررسی ها نشان می دهد این خودرو به هیچ وجه ملی نبوده و بر روی پلت فرمِ وارداتیِ خودروی “پژو ۲۰۰۸” ساخته شده است.