یازده سپتامبر

  • اقتصاد غربی به پایان راه رسید

    اقتصاد غربی به پایان راه رسید

    «تیری میسان» تحلیلگر برجسته فرانسوی اعتقاد دارد اقتصاد غربی به پایان راه خود رسیده است زیرا همه راهکارها برای نجات خود را به کار برد و تاثیری نداشت و حالا شرق اکنون به تماشای نابودی آن می نشیند.

  • تیره ترین دوران روابط دربار سعودی با کاخ سفید

    تیره ترین دوران روابط دربار سعودی با کاخ سفید

    خارج کردن سامانه‌های موشکی آمریکا از عربستان، لغو سفر وزیر دفاع آمریکا به عربستان، افشای اسناد مربوط به حادثه یازدهم سپتامبر و نقش سعودی‌ها در حمایت از عاملان این حادثه، به حاشیه راندن عربستان در پرونده افغانستان، پرونده جمال خاشقچی و ... شاخص‌هایی هستند که نشان می‌دهند روابط واشنگتن-ریاض در تیره ترین دوران خود قرار دارد.