WaterFoundation

  • رقیب کم‌هزینه برای سدسازی با گرفتن آب از هوا

    رقیب کم‌هزینه برای سدسازی با گرفتن آب از هوا

    فناوری کم هزینه استحصال آب از مه به رقیبی جدی برای سدسازی و حفر چاه تبدیل شده است زیرا چند سالی است که در برخی کشورها به تولید آب از ابرها در مناطق کم آب می پردازد و ضمن تولید آب آشامیدنی و کشاورزی به حفظ محیط زیست و احیای جنگ ها نیز کمک کرده است.