راکفلر

  • واکسن mRNA؛ توطئه ناشناخته بیگ فارما

    واکسن mRNA؛ توطئه ناشناخته بیگ فارما

    «گلوبال ریسرچ» واکسن مصنوعی mRNA کووید ۱۹ را جنایات علیه بشریت و عامل نسل کشی می داند زیرا هرگز قبلا ایمن سازی کل کره زمین با انتقال mRNA مصنوعی به بدن انسان انجام نشده و جز شرکت های بزرگ دارویی کسی از عوارض آن اطلاع ندارد.

  • درگیری چین با سازمان جهانی بهداشت

    درگیری چین با سازمان جهانی بهداشت

    پکن در مقابل اتهاماتی که از سوی برخی مقامات سازمان جهانی بهداشت و به ویژه مسئولان آمریکا در مورد منشاء ویروس کرونا بیان می کنند تاکید دارد که این نهاد پیشتر یک بار به تحقیق از ووهان پرداخت و دریافت ویروس از چین سرچشمه نگرفته است؛ چین اعتقاد دارد این اقدامات با انگیزه سیاسی و با تحریک موسسات آمریکایی صورت می گیرد.