بورس لندن

  • فعالان بازار مس فرصت را از دست دادند

    فعالان بازار مس فرصت را از دست دادند

    فعالان در بازار جهانی مس اعتقاد دارند روندهای قیمت این فلز اساسی به گونه ای است که سرمایه گذاران و خریداران احتمالا دیگر شاهد شرایط هفته های اخیر برای مس نخواهند بود و به تدریج با بهبود اوضاع اقتصاد جهان قیمت جهانی مس هم روند رشد خود را شروع می کند.

  • مس طلا را نجات داد

    مس طلا را نجات داد

    تحلیلگران سال ۲۰۲۰ را سال سختی برای شرکت های استخراج طلا ارزیابی کردند؛ با اینحال ضرر آن ها به واسطه افزایش قیمت دیگر فلزات به ویژه مس چندان محسوس نبود.