دورکاری

  • کارگران آمریکایی به مشاغل خود بر نمی‌گردند

    کارگران آمریکایی به مشاغل خود بر نمی‌گردند

    به رغم ۱۰ میلیون فرصت شغلی در ایالات متحده، بیش از ۸.۴ میلیون نفر بیکار در این کشور وجود دارد؛ این اوضاع در ماه سپتامبر بدتر شده است کارگران با قطع کمک حمایتی کرونا هم به کار خود باز نمی گردند.

  • دورکاری کارمندان همیشگی می شود

    دورکاری کارمندان همیشگی می شود

    بررسی ها نشان می دهد که دورکاری ناشی از کرونا موجب افزایش کارآمدی شده است. همچنین جمع قابل توجهی از کارکنان مستقر در دفاتر خود را با دورکاری سازگار کرده اند، ضمن آنکه این شرایط برای ایده پردازی و بهره وری شرکت ها هم مزایایی را داشته است.