طلافروشان کمتر از کارمندان و کارگران مالیات پرداخت می کنند!

میانگین مالیات 23 صنف 3/4 میلیون تومان و مالیات کارمندان 9 میلیون تومان است.

به گزارش تحریریه، براساس اطلاعات موجود از اصناف مشمول تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، حدود 90 درصد از کسب و کارها کمتراز 5 میلیون تومان مالیات بر عملکرد می‌پردازند.

تا 15 تیرماه جاری، درمجموع تعداد اصنافی که درخواست بهره‌مندی از تبصره ماده 100 را داده‌اند، 2 میلیون و 729 هزار و 485 واحد صنفی بوده‌اند که از این رقم 56،9 درصد یعنی یک میلیون و 554 هزار و 578 واحد از مالیات معاف شده‌اند و هیچ مالیاتی نمی‌پردازند. درقالب تبصره ماده 100 به منظور حمایت از مشاغل، هر واحد صنفی که درسال کمتر از 4 میلیارد و 800 میلیون تومان درآمد داشته باشد، مشمول تخفیفات ویژه‌ای می‌شود.

روزنامه ایران نوشت، برهمین اساس طی سال‌های اخیر تعداد اصنافی که درخواست بهره‌مندی از این تبصره را داده‌اند افزایش قابل توجهی داشته است. درهمین راستا، تا 15 تیرماه جاری، 790 هزار و 943 واحد صنفی نیز حداکثر تا سقف 5 میلیون تومان مشمول مالیات بر عملکرد شده‌اند که این تعداد سهم 28،9 درصدی از کل واحدهای صنفی مشمول تبصره ماده 100 دارند. تعداد واحدهای صنفی که بین 5 تا 10 میلیون تومان مشمول مالیات شده‌اند نیز به 227 هزار و 771 واحد می‌رسند که این تعداد هم 8،3 درصد از کل مشمولان را دربرمی گیرد. تا این تاریخ 3،8 درصد از واحدهای صنفی هم مشمول مالیات بین 10 تا 20 میلیون تومانی شده اند. تعداد این واحدهای صنفی تا این تاریخ به 104 هزار و 250 واحد می‌رسد. در انتهای این جدول مشمولان مالیات 20 تا 30 میلیون تومانی قراردارند که با تعداد 23 هزار و 386 واحدی سهم 85 صدم درصدی از کل مشمولان دارند. همچنین در مجموع 28 هزار و 557 واحد صنفی بیش از 30 میلیون تومان باید مالیات بپردازند که یک درصد از کل اصناف را تشکیل می‌دهند.

سهم اصناف در پرداخت مالیات

طبق اطلاعات به دست آمده تا 15 تیرماه جاری مجموع مالیات ابرازی بیش از 2،7 میلیون واحد صنفی به بیش از 7 هزار و 194 میلیارد تومان بالغ می‌شود. مالیات ابرازی مشمولان مالیات کمتر از 5 میلیون تومان هزار و 410 میلیارد تومان است که از نظر مبلغی 19،5 درصد از کل مالیات ابزاری اصناف را شامل می‌شود. رقم مالیات اصنافی که بین 5 تا 10 میلیون تومان مالیات می‌پردازند نیز به هزار و 953 میلیارد تومان می‌رسد که سهم این اصناف نیز 27،1 درصد است. مشمولان مالیات 10 تا 20 میلیون تومانی هم درمجموع هزار و 506 میلیارد تومان با سهم 20،9 درصدی باید مالیات بپردازند. کل مالیات محاسبه شده برای اصنافی که مالیات هر واحد آنها بین 20 تا 30 میلیون تومان است هم 567 میلیارد تومان است که با 7 درصد کمترین سهم را دارند. اصناف با متوسط مالیات بالاتر از 30 میلیون تومان نیز درمجموع هزار و 755 میلیارد تومان مالیات می‌پردازند که 24،3 درصد از کل مالیات ابرازی اصناف را تشکیل می‌دهد.

مالیات هرپزشک 21 میلیون تومان

23 صنف مختلف دربخش اصناف مشمول مالیات هستند که ازاین تعداد برخی سهم بیشتری در تأمین درآمدهای مالیاتی عملکرد مشاغل دارند. صنف پزشکان یکی از این اصناف است که در سال 1398 با تعداد 15 هزار و 216 مورد درمجموع مالیات ابرازی آنها بالغ بر 166،7 میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب مالیات هر پزشک دراین سال به طور متوسط 10،9 میلیون تومان بوده است. درسال 1399 نیز تعداد پزشکانی که برای مالیات اقدام کرده‌اند به 17 هزار و 747 نفر و جمع مالیات ابرازی آنها به 229 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین در این سال هم میانگین مالیات این صنف به 12،9 میلیون تومان رسیده است. اما درمالیات برعملکرد سال گذشته که تا 13 تیرماه جاری احصا شده است، تعداد پزشکان به 27 هزار و 132 نفر و مالیات ابرازی آنها به 570 میلیارد تومان افزایش یافته است که با وجود رشد مالیات ابرازی آنها میانگین مالیات بر پزشک 21 میلیون تومان می‌شود.

مالیات دندانپزشکان 16 میلیون تومان

بررسی مالیات عملکرد صنف دندانپزشکان نشان می‌دهد که میانگین مالیات این صنف در سال گذشته 16،4 میلیون تومان بوده است. براساس این گزارش، در سال 1398 تعداد دندانپزشکان مشمول مالیات 7 هزار و 925 نفر بوده که مجموع مالیات ابرازی آنها 66،2 میلیارد تومان تعیین شده که نشان دهنده میانگین مالیات 8،3 میلیون تومانی به ازای هر دندانپزشک است. در سال 1399 تعداد دندانپزشکان به 9 هزار و 551 نفر و مالیات مجموع آنها به 88،9 میلیارد تومان می‌رسد. بدین ترتیب دراین سال متوسط مالیات پرداختی آنها 9،3 میلیون تومان بوده است. در سال گذشته و براساس اطلاعات تا 13 تیرماه جاری تعداد دندانپزشکان مشمول تبصره ماده 100 به 13 هزار و 832 نفر و مالیات آنها به 226 میلیارد تومان رسیده است که میانگین مالیات هر دندانپزشک به 16،4 میلیون تومان می‌رسد.

مالیات طلافروشان 6 میلیون تومان

طبق اطلاعات موجود درسال 1398 تعداد واحدهای صنفی طلافروش در سال 1398 که مشمول تبصره ماده 100 بوده‌اند، 7 هزار و 690 واحد بوده که در مجموع 31،9 میلیارد تومان مالیات پرداخته‌اند. درواقع هر واحد طلافروشی به طور میانگین دراین سال 4،1 میلیون تومان مالیات پرداخته است. درسال 1399 تعداد واحدهای صنفی طلافروش به 8 هزار و 90 واحد و مالیات ابرازی آنها به 33،9 میلیارد تومان می‌رسد که هیچ تغییری در میانگین مالیات پرداختی هر واحد ایجاد نکرده و همانند سال قبل از آنها همان 4،1 میلیون تومان است. اما در سال جاری و براساس عملکرد سال گذشته تعداد واحدهای طلافروشی به 8 هزار و 588 مورد و با 55،6 میلیارد تومان مالیات ابرازی رسیده است که متوسط مالیات پرداختی هر واحد صنفی را به 6،4 میلیون تومان می‌رساند.

مالیات کارمندان و کارگران، 9 میلیون تومان

درحالی که به طور متوسط اصناف کشور سالانه 5 میلیون تومان مالیات می‌پردازند، این رقم برای کارمندان و کارگران 9 میلیون تومان است. برپایه آمار، در 11 ماهه سال گذشته مجموع مالیات حقوق کارمندان و کارگران 20 هزارمیلیارد تومان بوده که نزدیک به 19 درصد از کل مالیات‌های وصول شده دولت را تشکیل می‌دهد. اما درهمین دوره زمانی درآمد دولت از محل مالیات مشاغل ۱۱‌هزار میلیارد تومان بوده است، یعنی ۹‌هزار میلیارد تومان کمتر از مالیات کارکنان دولت و بخش خصوصی.  مالیات بر حقوق در سال گذشته ۲۰‌ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داد. کارکنان بخش دولت و خصوصی تاکنون دو برابر صاحبان مشاغل و اصناف مالیات پرداخت کرده‌اند.

بــــرش
​​​​​​​
میانگین مالیات 23 صنف

درمجموع میانگین مالیات ابرازی 23 صنف کشور تا نیمه تیرماه که حاصل عملکرد سال گذشته این اصناف است به حدود 4.3 میلیون تومان می‌رسد. دراین میان مالیات متوسط صنف لوازم یدکی فروشان 3.9 میلیون تومان، نمایشگاه‌های خودرو، 4.4 میلیون تومان و بنگاه‌های املاک 1.2 میلیون تومان است. همچنین متوسط مالیات داروخانه‌ها 22.1 میلیون تومان و دفاتر اسناد رسمی 5.7 میلیون تومان است. رستوران‌ها نیز دراین سال 4.5 میلیون تومان و موبایل فروشان حدود 2.4 میلیون تومان مالیات می پردازند.

پایان/

۲۰ تیر ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۰
کد خبر: 20350

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 8 =