ثبت کمترین نرخ بیکاری 10 ساله در بهار 1402

در بهار 1402 نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر 8.2 درصد بوده که در مقایسه با فصل مشابه در 10 سال گذشته کمترین میزان را به ثبت رسانده است.

به گزارش تحریریه، آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری افراد 15 ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 8.2 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1401) ، 1.0 درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری در فصل بهار طی سال‌های 1393 تا 1402 نشان می‌دهد، 8.2 درصد کمترین میزان نرخ بیکاری است که در این سال‌ها به ثبت رسیده است؛ جدول زیر نرخ بیکاری را در بهار سال‌های 1393 تا 1402 نشان می‌دهد:

ثبت کمترین نرخ بیکاری 10 ساله در بهار 1402

بر این اساس میزان اشتغال در بخش صنعت از 7 میلیون و 711 هزار نفر در بهار سال 1401 با 333 هزار نفر افزایش به 8 میلیون و 44 هزار نفر رسیده و میزان اشتغال در بخش خدمات به 12 میلیون و 471 هزار نفر رسیده که رشد 393 هزار نفری نسبت به بهار سال گذشته نشان می‌دهد. البته سطح اشتغال در بخش کشاورزی 3 میلیون و 766 هزار نفر بوده که 5 هزار و 700 نفر کمتر از دوره مشابه سال گذشته است.

میزان اشتغال ناقص در بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته کاهش محسوسی داشته است به طوری که تعداد اشتغال ناقص از 2 میلیون و 282 هزار به کمتر از 2 میلیون و 10 هزار نفر رسیده اس در بهار 1402 نرخ مشارکت اقتصادی یا همان نسبت افراد متقاضی کار به کل جمعیت بالای 15 سال، 41.2 درصد بوده که نسبت به بهار سال گذشته 0.3 درصد افزایش نشان می دهد. تعداد افراد فعال (متقاضی کار اعم از شاغل و بیکار) 26 میلیون و 469 هزار نفر بوده است که نسبت به بهار سال گذشته 492 هزار نفر افزایش نشان می دهد و کاهش یک درصدی نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به بهار گذشته باوجود افزایش افراد متقاضی کار تحقق یافته است.

بر این اساس تعداد افراد شاغل در بهار 1402 نسبت به بهار 1401 بیش از 728 هزار نفر افزایش را نشان می دهد؛ جمعیت شاغل در بهار امسال 24 میلیون و 3.5 هزار نفر بوده است.

جمعیت بیکار (افراد بیکاری که متقاضی کار هستند) در بهار 1402 با 235 هزار نفر کاهش به 2 میلیون و 164 هزار نفر رسیده است.

در حوزه اشتغال جوانان، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله از 24 درصد به 21.6 درصد و نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 ساله از 16.6 درصد به 15.5 درصد کاهش یافته است.

● نرخ بیکاری تک رقمی در 24 استان

یکی از مسائلی که موجب می شود، گاهی تردیدهایی در افکار عمومی نسبت به آمار نرخ بیکاری به وجود بیاید، استناد به آمار کلی و عدم توجه به نرخ بیکاری استانی است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ بیکاری در برخی استان ها بسیار پایین تر از متوسط کشوری است و برخی استان هم بالاتر از این نرخ است.

در مجموع در بین 31 استان کشور، نرخ بیکاری در 24 استان تک رقمی و 7 استان دو رقمی است. کمترین نرخ بیکاری متعلق به استان های زنجان 4.9 درصد، مرکزی 5.8 درصد، گیلان 6.1 درصد، ایلام 6.8 درصد، بوشهر 6.9 درصد، آذربایجان غربی 6.7 درصد، سمنان 6.7 درصد، فارس 6.9 درصد، کهگیلویه و بویر احمد 6.9 درصد و با یزد 7.2 درصد است.

نرخ بیکاری تک رقمی در 24 استان

یکی از مسائلی که موجب می شود، گاهی تردیدهایی در افکار عمومی نسبت به آمار نرخ بیکاری به وجود بیاید، استناد به آمار کلی و عدم توجه به نرخ بیکاری استانی است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ بیکاری در برخی استان ها بسیار پایین تر از متوسط کشوری است و برخی استان هم بالاتر از این نرخ است.

در مجموع در بین 31 استان کشور، نرخ بیکاری در 24 استان تک رقمی و 7 استان دو رقمی است. کمترین نرخ بیکاری متعلق به استان های زنجان 4.9 درصد، مرکزی 5.8 درصد، گیلان 6.1 درصد، ایلام 6.8 درصد، بوشهر 6.9 درصد، آذربایجان غربی 6.7 درصد، سمنان 6.7 درصد، فارس 6.9 درصد، کهگیلویه و بویر احمد 6.9 درصد و با یزد 7.2 درصد است.

بیشترین نرخ بیکاری هم متعلق به استان های سیستان و بلوچستان با 12.5 درصد، لرستان با 12.4 درصد، هرمزگان با 12.1 درصد، چهارمحال و بختیاری با 11.9 درصد، خوزستان با 11.2 درصد، کردستان با 10.4 درصد و کرمانشاه با 10.2 درصد است.

البته استان هایی که بالاترین نرخ بیکاری را دارا هستند، در بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته، کاهش محسوسی در نرخ بیکاری داشته اند. به عنوان مثال نرخ بیکاری در استان هرمزگان از 15.3 درصد به 12.1 درصد، استان کرمانشاه از 15.4 درصد به 10.2 درصد و استان خوزستان از 14.1 درصد به 11.2 درصد کاهش یافته است.

* بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی در دو استان با پایین ترین نرخ بیکاری

بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی متعلق به استان های زنجان با 50.9 درصد و گیلان با 47.2 درصد است. درواقع درحالی که استان زنجان با نرخ بیکاری 4.9 درصد کمترین نرخ بیکاری را به ثبت رسانده است و استان گیلان با نرخ بیکاری 6.1 درصد رتبه سوم را در پایین ترین نرخ بیکاری به ثبت رسانده اند، بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی یا همان نسبت افراد متقاضی کار به کل جمعیت بالای 15 سال، متعلق به این دو استان است است.

در حالی که در برخی استان ها مانند کهگیلویه و بویر احمد، مرکزی، فارس و سمنان، نرخ بیکاری پایین ناشی از نرخ مشارکت اقتصادی پایین است.

بیشترین نرخ بیکاری هم متعلق به استان های سیستان و بلوچستان با 12.5 درصد، لرستان با 12.4 درصد، هرمزگان با 12.1 درصد، چهارمحال و بختیاری با 11.9 درصد، خوزستان با 11.2 درصد، کردستان با 10.4 درصد و کرمانشاه با 10.2 درصد است.

البته استان هایی که بالاترین نرخ بیکاری را دارا هستند، در بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته، کاهش محسوسی در نرخ بیکاری داشته اند. به عنوان مثال نرخ بیکاری در استان هرمزگان از 15.3 درصد به 12.1 درصد، استان کرمانشاه از 15.4 درصد به 10.2 درصد و استان خوزستان از 14.1 درصد به 11.2 درصد کاهش یافته است.

* بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی در دو استان با پایین ترین نرخ بیکاری

بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی متعلق به استان های زنجان با 50.9 درصد و گیلان با 47.2 درصد است. درواقع درحالی که استان زنجان با نرخ بیکاری 4.9 درصد کمترین نرخ بیکاری را به ثبت رسانده است و استان گیلان با نرخ بیکاری 6.1 درصد رتبه سوم را در پایین ترین نرخ بیکاری به ثبت رسانده اند، بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی یا همان نسبت افراد متقاضی کار به کل جمعیت بالای 15 سال، متعلق به این دو استان است است.

در حالی که در برخی استان ها مانند کهگیلویه و بویر احمد، مرکزی، فارس و سمنان، نرخ بیکاری پایین ناشی از نرخ مشارکت اقتصادی پایین است.

● کاهش قابل توجه بیکاری جوانان

نرخ بیکاری در بخش جوانان در بهار امسال کاهش قابل توجهی داشته است اما نشان می دهد باوجود اینکه نرخ بیکاری برای کل متقاضیان کار، تک رقمی و معادل 8.2 درصد است، هنوز نرخ بیکاری جوانان در سطوح بالایی قرار دارد. البته با روندی که در سال های اخیر در حوزه افزایش سطح اشتغال به وجود آمده است، انتظار می رود در طول برنامه هفتم توسعه، شاهد تک رقمی شدن نرخ بیکاری در حوزه جوانان هم باشیم.

*نرخ بیکاری تک رقمی در 24 استان

یکی از مسائلی که موجب می شود، گاهی تردیدهایی در افکار عمومی نسبت به آمار نرخ بیکاری به وجود بیاید، استناد به آمار کلی و عدم توجه به نرخ بیکاری استانی است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ بیکاری در برخی استان ها بسیار پایین تر از متوسط کشوری است و برخی استان هم بالاتر از این نرخ است.

در مجموع در بین 31 استان کشور، نرخ بیکاری در 24 استان تک رقمی و 7 استان دو رقمی است. کمترین نرخ بیکاری متعلق به استان های زنجان 4.9 درصد، مرکزی 5.8 درصد، گیلان 6.1 درصد، ایلام 6.8 درصد، بوشهر 6.9 درصد، آذربایجان غربی 6.7 درصد، سمنان 6.7 درصد، فارس 6.9 درصد، کهگیلویه و بویر احمد 6.9 درصد و با یزد 7.2 درصد است.

بیشترین نرخ بیکاری هم متعلق به استان های سیستان و بلوچستان با 12.5 درصد، لرستان با 12.4 درصد، هرمزگان با 12.1 درصد، چهارمحال و بختیاری با 11.9 درصد، خوزستان با 11.2 درصد، کردستان با 10.4 درصد و کرمانشاه با 10.2 درصد است.

البته استان هایی که بالاترین نرخ بیکاری را دارا هستند، در بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته، کاهش محسوسی در نرخ بیکاری داشته اند. به عنوان مثال نرخ بیکاری در استان هرمزگان از 15.3 درصد به 12.1 درصد، استان کرمانشاه از 15.4 درصد به 10.2 درصد و استان خوزستان از 14.1 درصد به 11.2 درصد کاهش یافته است.

* بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی در دو استان با پایین ترین نرخ بیکاری

بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی متعلق به استان های زنجان با 50.9 درصد و گیلان با 47.2 درصد است. درواقع درحالی که استان زنجان با نرخ بیکاری 4.9 درصد کمترین نرخ بیکاری را به ثبت رسانده است و استان گیلان با نرخ بیکاری 6.1 درصد رتبه سوم را در پایین ترین نرخ بیکاری به ثبت رسانده اند، بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی یا همان نسبت افراد متقاضی کار به کل جمعیت بالای 15 سال، متعلق به این دو استان است است.

در حالی که در برخی استان ها مانند کهگیلویه و بویر احمد، مرکزی، فارس و سمنان، نرخ بیکاری پایین ناشی از نرخ مشارکت اقتصادی پایین است.

پایان/

۱۹ تیر ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۰
کد خبر: 26421

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 15 =