مهار تورم

  • دوج کوین سقوط می کند، اما بیت کوین خیر، چرا؟

    دوج کوین سقوط می کند، اما بیت کوین خیر، چرا؟

    مشاوران مالی می گویند آینده رمزارزها به اندازه زیادی به تصمیم دولت ها بستگی دارد؛ کنترل چاپ پول، مهار تورم و کاهش کسر بودجه می تواند در شکل دهی به دنیای کریپتوکارنسی ها نقش اساسی داشته باشد اما شرایط در کل برای بیت کوین می تواند متفاوت باشد.