دبی امارات

  • سکه بی رونق دوبی

    سکه بی رونق دوبی

    گزارش های رسمی حکایت از آن دارند که کاهش ۵۶ درصدی گردشگری امارات متحده عربی موجب رکود و بی رونقی این کشور به ویژه شهر دوبی در دوره اخیر شده است.