تلفات واکسن

  • پنهان کاری رسانه ها در مورد عوراض واکسن کرونا

    پنهان کاری رسانه ها در مورد عوراض واکسن کرونا

    روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای غیروابسته ای که تلاش می کنند جعل اخبار یا کتمان حقایقی را که از سوی رسانه های جریان ساز به نفع شرکت های واکسن ساز صورت می گیرد افشا کنند، می گویند میزان مرگ و میر چندماه اخیر شهروندان آمریکایی پس از تزریق واکسن بیشتر از آمار تلفات واکسن در این کشور در ۳۰ سال گذشته است.