تونس

  • کودتا علیه دموکراسی‌خواهی در کشورهای عربی

    کودتا علیه دموکراسی‌خواهی در کشورهای عربی

    وقوع کودتا در کشورهای عربی همچون سودان، تونس و مصر برای مقابله با تلاش ها برای تغییرات دموکراتیک و تضعیف مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی است. با این کودتاها جریان های اسلامگرا حامی برپایی طرح سیاسی مدرن براساس به آموزه های اسلامی هدف قرار می گیرند.